GENEL SİSTEM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

Bu Genel Kullanıcı Sözleşmesi (GSKS),

Siz (( İşbu sözleşmede geneli itibariyle “Sistem” (kısaca.Sistem)olarak adlandırılan ve "Yazılım" olarak geçen, Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. (kısaca. “Tartı”) tarafından geliştirilen/geliştirmesi yaptırılmakta olan Software ve/veya Hardware Yazılımları ve/veya Mobil/Akıllı Telefon/Tablet ve benzeri cihazlar (kısaca. “Bilgisayar”) için olan Tüm Uygulamaları ve işlettiği Web sayfalarını, Online satış yapan Site ve Mobil Uygulamalarını ve ayrıca "Portal" olarak da adı geçen ve Yazılım ile entegre ve senkronize olarak çalışabilen “veri tabanı ve veri saklama sistemini”(kısaca. “Vess”), "Üye" ve/veya "Kullanıcı" sıfatı ile kullanan, içerik oluşturan ("İçerik"; "Üye" nin ve/veya "Kullanıcı" ların kendilerinin ve/veya danışanlarının sağlıkla ilgili kilo, yağ oranı, vücut kütle indeksi şeklinde örneklendirilebilecek "Vücut Kompozisyonuna ait Analizleri" nin, vücut elementleri analiz/tahlil bilgilerinin, aktivite bilgilerinin ve benzeri olan ve burada sayılamayacak kadar çok olabilecek kişisel sağlığa ait “kişisel ve/veya özel” verileri/analizleri kapsar bir şekilde, oluşturduğu ve/veya oluşturacağı veri girişini ve doküman haline dönüştürmeyi ifade eder), görüntüleme yapan ve paylaşımı yapanları ifade eder)) ("Müşteri" olarak ta belirtilebilir) ve

Dikilitaş Mahallesi, Asude Sokak No.15B Beşiktaş/ İstanbul adresinde mukim Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. (veya Size “Yazılım” ı teslim eden Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti.’nin Bayii/Temsilcisi) ("Tartı", "Satıcı" veya “Biz”) arasında ve Siz in “Sistem”i kullanmaya başlarken ve/veya üyelik sistemi ile “Kişisel ve Özel Verilerinizi” (kısaca. kişisel veri ve/veya kişisel bilgi) kaydederek “sistem” e üye olarak ve/veya Müşteri olarak üye kaydedilerek ve/veya bu ve benzeri yollarla elektronik ortamda onay vermeniz ile onay tarihi itibariyle karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer ve Tartı nın geliştirdiği ve Siz in bu vesile ile kullandığınız ve/veya Müşteri kaydederek sistemi kullandırttığınız tüm kişileri ve/veya yazılımları ve tüm sürümlerini, özellikleri, uygulamaları ve modüllerinden ("Yazılım") oluşan “Sistem”’ in lisanslanması, kullanım şartları ve koşulları için düzenlenmiştir.

Bu GSKS ayrıca “Siz”e sağlayacağımız tüm ilgili medyaları, basılı materyalleri ve elektronik dokümantasyonun kullanımı ve şartlarını da kapsar (“Sistem" ile birlikte kısaca. "Ürün"). “Ürün” ün gelecek sürümleri bu GSKS üzerinde değişiklikler yapabilir.

“Tartı” ayrıca “Ürün”ün yapısı ve işleyişini önceden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye ve/veya Müşteri’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

"KABUL EDİYORUM" U TIKLAYARAK VE SİSTEMİ KULLANMAYA BAŞLAYARAK BU GSKS 'NİN TÜM ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ. BU GSKS 'NİN ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİSTEMİN VE/VEYA İŞBU SÖZLEŞMEDE SAYILAN UNSURLARINDAN ELİNİZDE BULUNDURDUKLARINIZIN TÜM KOPYALARINI DERHAL TARTI’YA GERİ GÖNDERİNİZ, SİLİNİZ VEYA İMHA EDİNİZ VE KULLANMAYI SÜRDÜRMEYİNİZ.

Aşağıda tanımlandığı şekilde “Siz” in tarafınızdan yazılımın kurulması ya da kullanılması, doğrulama sırasında belirli standart bilgisayar bilgilerinin iletilmesine, Yazılım ile ilgili belirli güncelleştirmelerin otomatik olarak karşıdan yüklenip bilgisayarınıza kurulmasına, “Tartı” nın “Siz”i “Yazılım” aracılığı ile bilgilendirme mesajları göndermesine, “Siz” in kendinizin ve/veya “Müşteri” nin 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayı Kişisel Verileri Koruma Kanununda (kısaca. “KVKK”) açık tarifinin yapıldığı üzere “Açık Rıza Beyanlarının” layıkıyla alındığına ve Internet bazlı kullandığınız tüm hizmetlerimize verdiğiniz onay yerine geçer.

2. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI

a. "Yazılım" kısaca “Tartı” tarafından işbu sözleşmede yer aldığı şekilde “Bilgisayar” için geliştirilen bir hardware/software yazılımı ve bağlı olduğu sistemi ve dahi yetkilendirilmiş "Kullanıcılar" tarafından kullanılabilen ve erişilen "içerik" lerin işlenebildiği bir “PORTAL” üzerinden paylaşım ve görüntülenmesi amacını temel alan “Vess” i ifade eder.

Ve “Tartı” nın “Yazılım” a dahil ederek uyarlandığı cihaz veya aletlerin (kısaca. "Cihazlar") tüm hakları ve/veya yükümlülükleri ilgilisine ait olmak koşulu ile, “Siz” in bu “ürün”leri kullanarak sağlamış olduğunuz ve/veya oluşturduğunuz içeriği işlemek üzere veri girişinize olanak tanır ve sınırlandırılmış veri akışını sağlar.

Ayrıca “Siz” tarafından bahsi geçtiği şekilde oluşturulan içeriğin bulut üzerinde “çevrimiçi” işlenmesi imkanını sağlar.

Ayrıca yetkilendirilecek "Sistem Kullanıcıları" tarafından “çevrimiçi” özellikleri ile içeriğin sorgulanabilmesi ve paylaşılabilmesi imkanını sağlar.

“Sistem” daha farklı amaçlarınız için kullanılamaz, farklı beklentilerinizi karşılamaz.

b. Yazılım için kullanıcı lisans numarası ve/veya şifre üretim sistemi “Tartı” tarafından “Siz”e sağlanmaktadır ve bu lisans numarası “sistem” de güvenlik ve denetimi sağlamak için kullanılmaktadır ve sağlanan yalnızca kurulumun yapıldığı ve lisans numarasının sağlandığı tek bir kişi veya tek bir kurum ("Üye" veya "Kullanıcı") için geçerlidir.

c. Yazılım  kullanımınız için aldığınız lisansı ve/veya işbu hizmeti yeniden başka bir kişi veya kuruma satamazsınız. Yazılım ancak “Tartı” tarafından faturalanan ve lisanslama numarası verilen Üye veya Kullanıcı için yalnızca bir kullanım hakkı olarak geçerli olan bir hizmet olup tekrar satılamaz ve/veya devredilemez.

d. Ayrıca, Çevrimdışı kullanılan “Yazılım” ile yapılabilen tüm veri işlemelerden “bilgisayar”ın kullanıcısını ve/veya “Siz” i bağlar, tüm verilerin çevrimdışı güvenliği veri sorumlusuna ve veri işleyicisine aittir.

e. Sınırlamalar.

1. Yazılımın Network (çevrimiçi) ortamında kullanımı ve birden fazla kullanıcı tarafından erişilmesi için ayrıca kütük kayıt ve lisanslama işlemi “Tartı” tarafından yapılır ve işbu sözleşme şartları kapsamındadır.

2. Yazılım, resmi ya da akademik kurumlara ait kayıtlar için kullanılamaz.

f. Bileşenlerin Ayrılması. Yazılım ve bileşenlerine tek bir birim olarak lisans verilir. Bileşenleri ayıramaz ve aynı “Yazılım” ı farklı aygıtlara yükleyemezsiniz.

g.  Üyelik (aynı zamanda "Kullanıcı") ve Kullanımı Şartları

 

 • “Portal” a üyeliğiniz, ilgili lisans kodunun “Tartı” tarafından verilerek “Yazılım” ın aktif hale getirilmesi ile başlar. “Üyelik” kaydının alacağınız hizmet türüne göre ücretli olması durumunda (bu durum “Siz” e “Tartı” tarafından daha önceden bildirilerek ücreti üzerinden faturalandırılacaktır) ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “Tartı” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olamazsınız. “Üyelik” kaydı ücretli ve/veya ücretsiz olsun süresi mutlaka “Tartı” nın fatura ve/veya irsaliyesi ile tevsik edilmelidir. “Tartı”nın faturası üzerinde bu süre belirtilmemiş ise o halde azami 3 ay (üç ay) olarak kabul edilir.

 

 • “Üye” veri işleme yetkisini kullanmak üzere, yetkili ve veri sorumlusu olduğu içeriğin işlenmesi konusundaki yetkiyi “Kullanıcı” ya verebilir ve/veya “Kullanıcı” yetkilendirebilir (işbu işlemle ilgili tüm sorumluluk “Üye” dedir), “Tartı” bu durumda önceden “Siz” e haber vermek koşulu ile bu ek hizmeti ücretlendirebilir.

 

 • “Portal” a “Üye” olabilmek için reşit olmak, “tüzel kişi Üyeler” için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “Tartı” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak “üyelikten” uzaklaştırılmamış veya “üyelikten” süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi “üyeler” için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “Tartı” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak “üyelikten” uzaklaştırılmış veya “üyeliği” askıya alınmış, “üyelikten” süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular “Portal” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir ve tespit edildiği durumda hizmet durdurulur.

 

h. Üyenin hak ve yükümlülükleri

 

 • Üye”, “üyelik” prosedürlerini yerine getirirken, “Sistem“ in hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “Sistem” in ilgili yerlerinde karşılaşacakları yönergelerde hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

 • “Üye”, “Tartı” nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/kişisel/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

 • Üye” lerin, “Tartı” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Tartı Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye” lerin sorumluluğundadır. “Üye” ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye” lerin, “Tartı” nın, “Müşteri” nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği muhtemel zararlardan sorumludur.

 

 • Üye ler ve “Kullanıcılar” “Sistem” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı bilgilerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını; genel sağlığa, güvenliğe, ahlaka, gelenek ve göreneklerimize bir aykırılık yaratmayacağını ve tehlikeye atmayacağını; yapılan yorum, paylaşımların ve dahi tüm içeriklerin yalnızca bunu gerçekleştirenin/yapanın sorumluluğunda olduğunu ve bağladığını, veri sorumlusu ve işleyicisi olduklarını kabul ve taahhüt etmektedirler. “Tartı” “Üye” tarafından “Tartı” ya iletilen veya “Portal” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

 • Üye” ler, “Tartı” nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

 • “Tartı” nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Sistem” i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Üye” lerin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Üye”, “Tartı” nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Portal” üzerine yüklemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Tartı” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye” nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” ve/veya “Sistem” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Tartı” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

* “Tartı” yalnızca, “Portal” üzerinde “Üye”nin veri sorumlusu olarak oluşturduğu içeriği kendisinin ve/veya yetki verdiği “Kullanıcının” işlemesine ve işlenmiş verilerin Internet ara yüzü ve/veya Mobil Uygulamalar üzerinden gösterilmesi için oluşturulan “Yazılım” alt yapısının kullanımına, belirli bedellerle ve sınırlı olarak, izin vermektedir. Bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak tüm içeriğe ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “Tartı” nın hizmet verdiği Internet ara yüzü üzerindeki içeriklere link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “Tartı” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. “Tartı” nın bu konuya ilişkin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

* “Üye” ve/veya “kullanıcı” olarak elde edilmiş haklar kötü amaçla kullanılamaz, veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Tartı” nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

*Üye”, “Portal” üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak reklam veren, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve sorumlulukları yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve sorumluluklarla ilgili “Tartı” nın herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamdaki önlem ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, bizzat sorumlu olduğunu ve diğer “Üye” lerin, “Tartı” nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan da sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.i. “Tartı” nın hak ve yükümlülükleri

 

* “Tartı” işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetler ve verilmesiyle ilgili, belirtilen açıklamalar ve koşullar dahilinde bunu yerine getirmeyi, hizmetlerin verilmesi için işbu sözleşmenin 2.maddesi g. ve h. bentlerinde belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla, gerekli olan teknolojik altyapı hizmetini tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir, “Tartı” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. “Tartı” ürünün işletilmesi, geliştirilmesi, sunulması, hizmetin devam ettirilmesi ve benzeri standartları sağlayabilmek için dışarıdan üçüncü şahıslardan ve/veya kurumlardan her türlü destek hizmeti alabilir ve bu durum bilgi güvenliğini ve sistem güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilir. “Tartı” bu durumda gerekli güvenlik ve gizlilik şartlarını sağlamak için azami çaba gösterecektir.

 

* “Tartı” , “Portal” da sunulan hizmetleri ve içeriklerini ‘genel veri güveliğini sağlamak’ amacı ile her zaman değiştirebilme, “Üye” lerin sisteme yükledikleri verileri tüm “Portal” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. “Tartı” bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye” ler, “Tartı” nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Tartı” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Tartı” tarafından yapılabilir. “Tartı” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “Üye” ve “kullanıcılar” tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “üye” ve/veya “kullanıcılara” aittir.

 

* “Portal” üzerinden verilen linkler vasıtasıyla erişilen diğer Portallar, Internet siteleri, dosyalar, içerikler ve bu Portallar veya Internet sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında “Tartı” nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

* “Tartı” “Portal” da yer alan “Üye” lerin yükledikleri özel verileri veya üyeliğe ilişkin üye kişisel verilerini “Üye” nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim hale getirerek ve/veya kriptolayarak üzerinden tasarruf edebilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

* “Tartı” “Portal” ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan her türden mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve istediği şekilde erişimden kaldırabilir; “Tartı” bu mesaj ve içeriği giren “Üyenin” üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

* “Tartı” T.C. "Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın ilgili yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.3. DOĞRULAMA

a. İşletim sisteminizin özelliğine bağlı olarak, zaman zaman işletim sisteminin ve/veya denetim/kontrol programlarının “Yazılımınızda” doğrulama denetimleri istemesine neden olabilir.

b. Ayrıca “Yazılım” ın işletim sisteminiz aracılığı ile isteyebileceği Doğrulama işlemi, “Yazılım” ın etkinleştirilmiş ve gerektiği gibi lisanslı olduğunu doğrulamak için de yapılır. Doğrulama ayrıca, “Yazılım” ın belirli özelliklerini kullanmanıza veya ek avantajlar elde etmenize de olanak sağlayabilir.

c. Bir doğrulama denetimi gerçekleşirse, işletim sisteminiz, “yazılım” ve işletimi hakkında “Tartı” ya bilgi gönderecektir. Bu bilgi, yazılımın ve lisans bilgilerinin sürümlerini içerir. “Yazılımı” kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz. “Tartı” bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya “Sizinle” bağlantı kurmak için kullanmaz.

d. Eğer bir doğrulama denetiminden sonra, “Yazılımınızın” gerektiği gibi lisanslanmış olmadığı ortaya çıkarsa, “Sizin” işletim sisteminize ve ilgili yasalara bağlı olarak, kurduğunuz “Yazılımı” etkisiz hale getirilebilir veya işletim sistemi yazılımının fonksiyonelliği etkilenebilir. Örneğin; “Yazılımı” yeniden etkinleştirmeniz gerekebilir, “Yazılımın” gerektiği gibi lisansı alınmış bir kopyasını edinmenizi bildiren hatırlatmalar alabilirsiniz veya işletim sistemi “Yazılımın” bazı özelliklerini kullanamayabilir ya da kullanmaya devam edemeyebilir veya “Tartı” dan belirli güncelleştirmeleri, yükseltmeleri veya hizmetleri alamayabilirsiniz. Ayrıca “Tartı” nın konuya ilişkin tüm yasal hakları saklıdır.

e. Optimum kullanımı sağlamak üzere zaman zaman bizim sunucularımız veya sistemlerimizle otomatik eşleme veya güncellemeler (“İçerik”) yapılması gereklidir. Bu tür “içerik” “Size” periyodik olarak ve çeşitli biçimlerde sağlanabilir. “Ürünlerimizde”, satın aldığınız lisansa bağlı olarak sınırsız kopyalamayı engelleyen lisans anahtarı veya kodu gibi ya da kullanım süresi veya işlev kısıtlaması gibi Teknik parametre düzenleyiciler bulunabilir. “Ürünlerimizin” “İçerik” almak üzere bizimle otomatik olarak bağlantı kurmasını da ayrıca kabul edersiniz.

 

f. Yazılım için güncelleştirmeleri veya sürüm yükseltmelerini yalnızca “Tartı” veya yetkili kaynaklardan alabilirsiniz. Güncelleştirmeleri yetkili kaynaklardan edinme ile ilgili daha fazla bilgi için +90 212 3271005 i arayınız ve/veya [email protected] a e-mail gönderiniz.

4. INTERNET TABANLI HİZMETLER

“Tartı” “yazılımla” birlikte Internet tabanlı hizmetler de sunar. Ancak bu hizmetlerden yararlanmak işbu sözleşme kapsamı içindeki şartlar nispetinde değerlendirilmekle beraber Internete veri aktarımı bir takım eklentiler ve ara yazılımlar gerektireceğinden lisanslama numaraları da farklı olabilecektir. “Tartı” bu hizmetleri ve ürünü yazılı veya sözlü olarak yapılan akit nispetinde istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir.

Internet Tabanlı Hizmetler için Onay: Aşağıda açıklanan “Yazılımın” özellikleri, Internet üzerinden “Tartı” ya bildireceğiniz web adresine ve/veya “Tartı” nın servis sağlayıcısına adreslenmiş olarak bilgisayar sistemlerine bağlanır. Bazı durumlarda, bunlar bağlandığında ayrı bir ihbar almazsınız. Bazı durumlarda, bu özellikleri kapatabilir veya kullanmayabilirsiniz. Bu özellikleri kullanmakla bu bilgilerin iletilmesine onay vermiş olursunuz. “Tartı” bu bilgileri kimliğinizi saptamak veya “Sizinle” bağlantı kurmak için kullanmaz.

1. Bilgisayar Bilgileri: “Yazılım” ek yazılım, uygulama ve eklentilerle, herhangi bir iletişim yolu kullanarak Internet ortamına verilerin aktarılmasını sağlar. İlgili sistemlere Internet protokol adresiniz, işletim sisteminin türü, kullandığınız cihaz ve/veya herhangi bir uyarı olmaksızın otomatik olarak transfer edilen verileri gönderen Internet protokolleri kullanır ve bu yolla “Siz” üçüncü şahıslarla ilgili kişisel ve özel verilerini Internet üzerinde paylaşma olanağını sağlarsınız. “Tartı” bu bilgilerden Internet tabanlı hizmetleri kullanımınıza sunmak için yararlanır.

* “Tartı” veri transferleri sırasında gerekli olan güvenlik hizmetlerini şifreleme/kodlama yolu ile sağlayacaktır.

* Otomatik Güncelleştirmeler: Zaman zaman “Yazılım” daki güncelleştirmeler ve ekleri Internet protokolü vasıtası ile kontrol edilebilir. “Yazılım” güncelleştirme ve ekleri bulduğunda bunları lisanslı yazılımınıza otomatik olarak yükleyip kurabilir.

* Internet kolayca kontrol edilemeyen, bilgi edinmeye yönelik casus ve kötü amaçlı yazılımların olduğu ve bu nedenle istenmeyen veri paylaşımı olasılığı yüksek bir ortamdır. “Yazılım” ve Internet ortamına veri transferi sağlayan “ek Yazılım ve araçları” casusluk ve kötü amaçla üretilen bir yazılım değildir. Ancak veri saklama ve/veya transferi esnasında saldırının nasıl ve nereden gelebileceği bilinemediğinden bu tipteki arzulanmayan olayları ve kayıpları engellemek/bertaraf etmek amacı ile “Tartı” “Size” bir veya birkaç farklı virüs ve casus yazılımı engelleme ve silme programı kullanımını tavsiye eder ve öğütler.

* Kötü Amaçlı Yazılımın Temizlenmesi: Bu tipteki olaylar direkt kullanıcı ve bilgisayar ile ilgili olduğundan bu konuda gerekli desteği farklı virüs programları ve/veya işletim sistemi sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bu konuda “Yazılım” ve “Tartı” “Size” servis sağlayamaz.

* Hata Raporları: Bu “Yazılım”, otomatik olarak “Tartı” ya veya yetkilendirdiği hizmet/servis sağlayıcısına kayıt/transfer esnasında hangi “Yazılım” bileşenlerinin hata içerdiğini açıklayan hata raporlarını gönderir.

2. Bilgilerin Kullanımı:  “Yazılım” ile transfer ettiğiniz veriler “Tartı” tarafından hiçbir şekilde kötü niyetle kullanılmayacaktır, “Tartı” ve “Sizin” için uygulanabilir tüm veri koruma yasalarının hükümleri geçerlidir. “Tartı” “Size” ait kişisel verilerin korunmasını çok ciddi olarak ele alır ve bu konuda geçerli veri koruma yasalarına kesin olarak uyar. “Tartı” “Size” ait verileri “Sizinle” olan sözleşme ilişkisinin oluşturulması ve işlenmesi amacıyla ve özellikle İnternet üzerinden başarılı bağlantılar oluşturmak için işin gerektirdiği ölçüde toplar, işlemden geçirir ve kullanır. İçeriğiniz, “Sizin” önceden verilmiş onayınız olmadan üçüncü taraf reklam verenlerle paylaşılmaz. “Ürünümüzün” işlevselliğini ve “Sizin” “Ürünümüzle” ilgili deneyiminizi iyileştirmek amacıyla, özellikle de “Yazılım” güncellemelerinin, Destek, İçerik, Teknik ve diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için kişisel olmayan veya anonim veriler otomatik olarak toplanabilir ve “Tartı” tarafından kullanılabilir. Aynı zamanda bunu “donanım ve Yazılım sağlayıcılar” gibi diğer taraflarla da paylaşabiliriz.

“Sistemle” ilgili sorunların tanımlanması ve “Portal” da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, “Tartı” gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) “Tartı” ya vermeleri gerekebilir. “Tartı” GSKS ile belirlenen amaçlar ve kapsamı dışında da talep edilen bilgileri “Tartı” veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak veya referans verme amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. “Tartı” tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya “Tartı” “portal” ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, “Tartı” ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından GSKS ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

“Tartı” “Yazılım” dahilinde ilgili başka sitelere link/API verebilir. “Tartı”, link vasıtasıyla erişilen ilgili sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişinin isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve Kullanıcıyı/”müşteriyi” tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermektedir. “Tartı”, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini “Tartı” nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda “Tartı”, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

 2. “Tartı” Kullanıcılarla akdettiği GSKS nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

“Tartı” Üyeler”, “Kullanıcılar” ve Kullanıcıların/”Müşterilerin” “Portal” ı kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir Internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir Internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak Internet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Google reklamlarının ve diğer Internet arama motorlarının “Yazılım” a yönlendirilmesi esnasında bu arama motorları Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya burada yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

“Tartı” tarafından “Yazılım” dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, “Tartı” ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması KVK, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

“Tartı” olarak bizimle herhangi bir şekilde iletişime geçen “Sizlerin” kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda T.C. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “veri işleyen” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK haklarınız hakkında “Sizleri” bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz (Adınız, Soyadınız, Doğum tarihiniz, e-mail adresiniz, TC Kimlik Numaranız, Telefon Numaralarınız, Adresiniz, Web Sayfanız, diyet geçmişiniz, genetik yapınız ve geçmiş rahatsızlıklarınız, alışkanlıklarınız, aktivite durumunuz, kalıtsal rahatsızlıklarınız vb…) gibi kişisel verileriniz ile Tanita marka vücut analiz cihazları ve yazılımlarımız kullanılarak kişisel verileriniz ile otomatik olarak üretilen kilonuz, boyunuz, cinsiyetiniz, yaşınız, vücut tipiniz, vücut kitle endeksini(BKI), vücut yağ oranınız, yağ kütleniz, yağsız vücut kütleniz, aktivite yapınız, bazal metabolizma hızınız, kemik mineral ağırlığınız, toplam mineral ağırlığınız, protein ağırlığınız, segmental (bölgesel) vücut yağ ağırlıkları, dengesi ve yüzdeleriniz, segmental (bölgesel) vücut kas ağırlıkları, dengesi ve yüzdeleriniz, segmental (bölgesel) vücut yağsız ağırlıkları ve yüzdeleriniz, vücut sıvı miktarı ve yüzdeleriniz, hücre içi ve hücre dışı sıvı ağırlıklarınız ve yüzdeleri, ödem, beden yoğunluğunuz, iç organlar yağlanma dereceleriniz, metabolik – biyolojik yaş, bel çevresi, bel/kalça oranınız, faz açıları, Resistance ve Reactance ve impedance bilgileri, skorlarınız vb… özel nitelikli verileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile azami güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi

“Tartı” ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekliliklerin ifa edilmesi kapsamında, “Bildirim” in III. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, “Tartı” nın yasal yükümlülükleri dahil, tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile “Tartı” tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

“Tartı”, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. “Tartı” nın iletişime geçtiğiniz konu hakkında gerekli işlemleri yapabilmesi ve “Tartı” nın vermiş olduğu bu sözleşme kapsamındaki hizmeti ifa edebilmesi için,

 2. İlgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için,

 3. Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması için,

 4. Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

 5. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak ve güvenliği sağlamak için,

 6. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

 7. KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt içi veya Yurt dışı Aktarımı

 

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, “Tartı” ve ortaklarının hissesinin bulunduğu diğer işletmeler de dahil olmak üzere “Tartı” ve ilişkili iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, “Tartı “bünyesinde bilgi teknolojileri, temizlik, yemek, güvenlik, taşıma, giyim vb. hizmetlerinin sağlanması amacıyla “Tartı” dışı firmalar ile çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında ilgili firmaların destek sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve dolayısı ile bu programlar altında olan Kişisel Verilerinize erişebilme imkanı olabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari kurumlara veya yargı organlarına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu Bildirim’ de belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel ve özel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Tartı” Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

“Tartı” tesislerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte olup bu kayıtlara yalnızca “Tartı” bünyesindeki ilgili departmanlar tarafından erişilebilmektedir ve kayıtlar güvenlik amaçları ile belirli bir süre ile muhafaza edilmekte olup, bu sürenin bitiminde imha edilmektedir.

 1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK mevzusunda öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ,(Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zaman aşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.)

 7. e. ve f maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel Verilerin kanunu aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

 1. KVKK uyarınca “Tartı” nın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde “Tartı”, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel ve özel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 • “Tartı” ya dahil olan şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • “Tartı” nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “Tartı” nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Haklarınız Kapsamında “Tartı” ya Başvuru Yolları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için www.tarti.com üzerinde bulunan iletişim formunu eksiksiz doldurarak ve/veya [email protected] adresine konu ve taleplerinize ilişkin detaylı bir e-mail göndererek ve/veya Dikilitaş mahallesi, Asude Sokak, No.15B Beşiktaş / İstanbul adresine konu ve talebinizi içeren iadeli taahhütlü mektubunuzu göndererek ve/veya bu adrese bizzat başvurarak “Tartı” ile irtibata geçebilirsiniz. “Tartı”, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman [email protected] adresine e-posta yoluyla veya bizzat yukarıda mevcut olan adresimize başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

 

“Tartı”, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman “Yazılım” da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. “Tartı” nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri “Yazılım” da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

5. LİSANS KAPSAMI

 “Yazılımın” satışı yapılmamakta, sınırlı süreli kullanıcı lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca “Yazılımı” kullanımınızla ilgili bazı hakları vermektedir. “Ürünümüzdeki” tüm fikri mülkiyet haklarının bize ve lisansörlerimize ait olduğunu kabul edersiniz. “Ürünümüzle” ilgili haklar lisanslanır (satılmaz). “Ürünümüzle” ilgili olarak bu GSKS kapsamında tanınan sınırlı haklar dışında başka bir hakkınız veya mülkiyetiniz yoktur. Biz ve lisansörlerimiz, ürünümüzün tüm kopyalarının mülkiyetini elimizde tutarız ve “Size” bu GSKS kapsamında açıkça verilmeyen tüm haklarımız mahfuzdur ve “Tartı” diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa “Yazılımı” yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, “Yazılımda” “Size” kullanmanıza izin verilen ölçüde ve her türlü teknik sınırlamaya tabi olarak kullanırsınız.

Şunları yapamazsınız:

* Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,

* Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, Yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, Yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,

* “Ürün” üzerinde hata düzeltmeleri veya başka biçimde değişiklik yapma, derlemesini çözme, şifresini açma, parçalara ayırma, herhangi bir kaynak kodunu ya da altında yatan fikirleri, algoritmaları, dosya biçimlerini veya “Ürünün” içerdiği ya da “Ürün” kullanılarak oluşturulan dosyaların programlama veya karşılıklı çalışma ara yüzlerini yeniden oluşturmaya ya da keşfetmeye kalkışmak veya “Ürünü” insanlar tarafından okunabilir bir biçime indirgemek,

* Üründeki Teknik Koruma Önlemlerini atlatmak veya atlatmak üzere bir yöntem sağlamak,

* Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,

* Yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,

* Kiralamak, finansal kiralamaya vermek, ödünç vermek,

* Yazılımı veya bu sözleşmeyi bir üçüncü tarafa devretmek,

* Ürünü bu GSKS içinde açıkça izin vermediğimiz bir yöntemle kullanmak.

 

GİZLİLİK: “Ürün”, gizli bilgi olarak koruduğumuz önemli öğeler (ör. Organizasyon, algoritmalar, mantık) içerir; bunlar, tek tek programların özel dahili tasarımları, yapıları ve ilişkili ara yüz bilgileri de dahil olmak üzere bize, tedarikçilerimize veya lisansörlerimize ait ticari sırlardır. “Ürünümüzün” gizliliğini korumanız ve gizli yönlerinin ifşa edilmesini önlemeniz gerekir.

BAŞKA BİR AYGITA DEVİR. “Yazılımı” silebilir ve kullanmak için bir başka aygıta yükleyebilirsiniz. Bir başka aygıta yüklemeyi, aygıtlar arasında bu lisansı paylaşmak amacıyla yapamazsınız.

DESTEK HİZMETLERİ. Bu “Yazılım” "olduğu gibi" ve "olduğu kadardır".

SÖZLEŞMENİN TAMAMI. Bu sözleşme eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu GSKS (Yazılım Sipariş Formunuz dahildir ve her biri zaman zaman güncellenir) “Ürünümüzle” ilgili tüm sözleşmeyi oluşturur; “Ürünümüzle” ilgili tüm önceki veya aynı zamanda meydana gelen sözlü veya yazılı iletişim, teklif ve beyanların yerini alır. Bu GSKS herhangi bir satın alma siparişi, sipariş dokümanı, kabul, onay veya “Sizin” tarafınızdan hazırlanan diğer herhangi bir dokümandaki çelişen şartların veya ek şartların üzerindedir.

6. UYGULANACAK HUKUK

Yazılım ve bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları T.C Kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından T.C kanunları geçerli olacaktır ve anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Bu GSKS nin veya herhangi bir bölümünün yasaya aykırı, geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, taraflar ilgili maddeyi en iyi biçimde yansıtan, yasaya uygun, geçerli ve uygulanabilir bir hüküm üzerinde anlaşacaktır.

Bu GSKS de ifade veya ima edilen hiçbir şey, diğer bir kişinin veya tüzel kişinin yasal haklarını ihlal etme amacını taşımaz.

Bu GSKS yi veya bu kapsamdaki tüm hakları veya yükümlülükleri üçüncü bir tarafa atamak, teminat olarak vermek veya herhangi bir şekilde aktarmak için önceden “Tartı” nın yazılı onayını almanız gerekir.

7. GARANTİ REDDİ BEYANI

“Yazılımın” lisansı "olduğu gibi" ve "olduğu kadarıyla" verilmektedir. “Yazılımın” kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. “Tartı” tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir. İlgili yasalara göre ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz ve bu sözleşme bunlar üzerinde etkili değildir. “Tartı” bilgilerin paylaşımı, paylaştırılması ve yeniden paylaşımı ve yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir

* Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve

* ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler. 

Bu sınırlama, “Tartı” nın zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkedeki arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH

“Ürünümüzü” kullanma hakkınız, Yazılım Sipariş Formunuzda veya faturada belirtilen lisans süresi dolduğunda derhal sona erer. Geçerli süresinin dolmasından en az 14 (on dört)gün önce bize yazılı bildirim göndererek iptal etmediğiniz takdirde, işbu sözleşme tüm şartları ile birlikte sürenin dolmasından sonra otomatik olarak aynı süre olarak yenilenir. “Tartı” “Size” en az 14(on dört) gün önceden e-posta ile bilgi vererek abonelik lisanslarının fiyatlarını değiştirebilir. Yeni fiyatın geçerli hale gelmesinden önce aboneliğinizi yazılı olarak iptal edebilirsiniz. Yükümlülüklerinizin herhangi birini ihlal ettiyseniz bu GSKS yi ve “Sizin” “Ürünümüzü” kullanma hakkınızı derhal tümüyle veya kısmen feshedebiliriz ve diğer çarelere de başvurabiliriz. Fesih durumunda, “Ürünümüzün” her türlü kullanımını durdurmalı, “Ürünümüzün” tüm kopyalarını ve ek parçalarını imha etmeli veya talebimiz üzerine bu kopya ve parçaları bize geri vermelisiniz.

“Tartı” her zaman genel güvenliği sağlamak amacı ile herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye” nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye” nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, “Yazılımda” belirtilen kurallara aykırılık, Üye nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “Tartı” nın genel güvenlik sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “Tartı” tarafından tespit edilmesi veya “Tartı” nın ticari kararları veya Tartı” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “Tartı” nın kendi iradesi ile verilecektir.

9. GARANTİ 

“Ürünün” fiziki hatalarına karşı, geçerli Yazılım Sipariş Formunuz veya fatura üzerinde belirtilen lisans döneminiz süresince garanti veririz.

“Ürüne” ait her türlü ekler veya güncellemeler, size sağlanan tüm hizmet paketleri, yamalar veya düzeltmeler, “Yazılım” içinde bulunan tüm üçüncü taraflara ait özel veya açık kaynak Yazılım da dahil olmak üzere, herhangi bir garanti kapsamında değildir. Bu ürünler "olduğu gibi" ve "olduğu kadarıyla" sağlanmaktadır. Bu garanti özel olarak “Sizin” içindir ve başkasına transfer edilemez.

Yukarıdaki düzenlemeler “Sizin” yasal olarak sahip olduğunuz diğer hakları etkilemez. Hata düzeltme sizin için ücretsizdir. Ürünümüzle ilgili hata, kaza, kötüye kullanım, yanlış uygulama, anormal kullanım veya virüs kaynaklıysa veya size bir güncelleme sunulduktan sonraki kullanım nedeniyle oluşmuşsa garanti talepleri hariç tutulur.

YUKARIDA ANA HATLARIYLA AÇIKLANANLAR DIŞINDA, “ÜRÜN” KULLANICIYA "OLDUĞU GİBİ" VE "OLDUĞU KADARIYLA"SUNULMUŞTUR. “ÜRÜNÜMÜZDEKİ” ÖZELLİKLERİN VEYA İŞLEVLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA, “ÜRÜNÜMÜZÜN” ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA VEYA “ÜRÜNÜMÜZDEKİ” HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR GARANTİ VERMEYİZ. “ÜRÜNÜMÜZÜN” ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ÜRÜNLERİYLE VE/VEYA VERİLERİYLE ÇALIŞACAĞININ GARANTİSİNİ VERMEYİZ. BUNA EK OLARAK, “ÜRÜNÜN” VEYA ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ SÜRÜMLERİNİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ÜRETİLEN ÖZEL CİHAZLAR VEYA SİSTEMLERDE KULLANILABİLECEĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEYİZ.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 

Bu GSKS de aksi belirtilmediği sürece, “Tartı” geçerli yasalara uygun olarak, sözleşme içi ve sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlali durumunda sorumlu olacaktır. Hangi yasal nedenle olursa olsun, zararlarla ilgili sorumluluğumuz yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumlarında söz konusudur. Ayrıca, kullanıcılar için sözleşmeyle ilgili temel bir zorunluluğun ihlali ile sonuçlanan basit ihmal durumlarındaki zararlar için de sorumluluğumuz vardır. Ancak, bu durumda sorumluluk, öngörülebilen tipik zararın tazmini ile sınırlı olacaktır. Hiçbir olayda, hiçbir şekilde özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu değiliz. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, bizim kötü niyetle bir hatayı gizlememiz veya “ürünlerin” durumuyla ilgili sorumluluğu kabul etmemiz durumunda geçerli değildir. Bu GSKS hataya neden olmayan bir zorunluluk ihlali nedeniyle sadece “Tartı” bu zorunluluk ihlalinden sorumluysa fesih veya iptal edebilirsiniz. Diğer herhangi bir normal fesih hakkı “sizden” hariç tutulacaktır.

11. TAZMİNAT 

Bu GSKS nin herhangi bir hükmünü ihlal etmenizden, ihmalkar veya yanlış eylemlerinizden ve/veya herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmenizden dolayı ortaya çıkacak her türlü talep, kayıp, istek veya zararlar için herhangi bir üçüncü tarafın belirleyeceği makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, “Tartı” yı, üst organizasyonunu, iş ortaklarını, bağlı kuruluşlarını, yetkililerini, aracılarını ve çalışanlarını mahsun tutmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul edersiniz.

İşbu GSKS deki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir, başka bir amaca hizmet etmezler ve üzerlerinde yorum yapılmamalıdır.

12. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Tartı” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Tartı” için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Tartı” dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve Internet arızaları, bağlantı ve iletişim hataları ve arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Tartı” nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13. “TARTI” KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

“Üye” ve/veya “kullanıcı”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Tartı” nın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini “Tartı” yı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin T.C. Kanunlarındaki anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. BİLDİRİMLER 

Tüm bildirimler yazılı yapılmalıdır. Resmi olmayan ön bildirim/bilgilendirme için E-posta yeterlidir. Tüm bildirimler şu adrese yapılmalıdır:

TARTI MEDİKAL DIŞ TİCARET ve PAZARLAMA LTD.ŞTİ.
Dikilitaş Mahallesi, Asude Sokak No.15B 34330 Beşiktaş/ İstanbul

E-posta: [email protected] Telefon: +90 212 3271005 Faks: +90 212 3270998

www.tarti.com

 

Toplam 18 sayfa ve içeriği ile birlikte 14 maddeden oluşan işbu sözleşme Internet ortamında “Siz” in kabul onayınız ile birlikte, “Siz” in kabul onay tarihinizde “Biz” ile imzalanmış kabul edilir ve yürürlüğe girer.